Ikdienas apliecinājums prāta atjaunināšanai.

Kas jūs esiet Kristū.

Tēvs, es ticu Tavam Vārdam. Tavs Vārds – patiess. Tas, kas tajā teikts, ir patiesība. Ja tajā ir rakstīts, ka es varu kaut ko izdarīt, tad es varu to izdarīt. Esmu tāds, kādu mani apraksta Vārds un, es izdarīšu to, kas rakstīts Vārdā. Es iedarbinu Dieva spēku savā dzīvē. Mana ticība būs efektīva, tāpēc, ka iepazīstu visu labo, kas ir manī, pateicoties vienotībai ar Kristu. Tāpēc, ka ne es dzīvoju, bet Kristus dzīvo manī. Es – nomiru, tiku apglabāts un augšāmcēlos ar Viņu, lai sēstos kopā ar Viņu debesīs, augstāk pār visām varām  un spēkiem. Tas nozīmē, augstāk pār jebkuru slimību un vājību.Es vairāk neatrodos zem šīs pasaules nožēlojamajiem laicīgo lietu pirmsākumiem, bet augstāk pār tiem.Tie nevar norādīt man, ko un kā darīt,bet es norādu tiem.

Es pavēlu vīrusiem vākties prom no manis un tie aiziet. Es pavēlu nabadzībai vākties un tā klausa. Dievs devis man spēju iegūt bagātību, lai es varētu nostiprināt Viņa Derību šeit uz zemes. Es strādāju, esmu vesels un  pilns spēka. Es – uzvarētājs, jo Tas, kas manī, ir lielāks, nekā tas, kas pasaulē. Es saminu čūskas un skarpijus. Man ir vara pār visiem ienaidnieka spēkiem un nekas, nekas, nekādā veidā nevar kaitēt man vai manai ģimenei, un tuvoties manam namam. Kad slimība cenšas pietuvoties man, es skrienu tai pretī, un tā bēg no manis pa septiņiem ceļiem, jo Tas, kas manī, ir lielāks nekā slimība.

Dzīvības Gara likums Jēzū Kristū ir atbrīvojis mani no grēka un nāves likuma. Esmu brīvs no grēka. Es nedzīvoju grēkā. Es staigāju svētumā. Es staigājupatiesībā. Es nestaigāju pa nāves ceļu. Es nestaigāju pa slimības ceļu. Es staigāju pa dzīvības ceļu. Esmu iemantojis dzīvi pārpilnībā. Tās ir pietiekoši man un tam, lai dalītos ar citiem. Esmu vesels. Manu roku pieskāriens dziedina. Es varu to atdot cilvēkiem. Ar visu, kas man ir, es dalos. Man ir Kristus, man ir dzīvība, man ir veselība, man ir spēks. Man ir spēka, mīlestības un veselā saprāta gars. Man nav baiļu. Es domāju veselīgi. Nekas neaptumšos manu prātu. Esmu sakoncentrēts. Esmu uzticējis savu prātu Dievam, un tieši tāpēc, Viņš glabā to pilnīgā mierā.

Mani neuztrauc stāvoklis biržu tirgos, pasaules un valsts ekononikā tāpēc, ka Dieva Valstība ir nemainīga. Es neesmu no šīs pasaules, es tajā, bet nepiederu tai. Es piederu Dieva Valstībai. Jēzus ir Kungs. Jēzus – mans Kungs. Jēzus - mana nama Kungs. Jēzus - manas veselības Kungs. Jēzus - manu finanšu Kungs. Jēzus – manas ģimenes Kungs. Jēzus Kungs pār visu, kas man pieder. Viss, kas pieder man, pieder Viņam, un, tāpēc, sātan, tu nevari pieskarties tam, kas pieder man.

Jēzus ir Kungs! Esmu saņēmis svaidījumu, kas dzīvo manī. Tas neaiziet, tas neizkūp, TAS DZĪVO! Esmu piepildīts ar visu Dieva pilnību, jo Kristus ir manī. Gars dzīvo manī. Tēvs dzīvo manī. Esmu tik Dieva piepildīts, ka sātanam nav vietas manī. Manī nav vietas slimībām un vājībām. Manī ir vieta tikai veselībai un dzīvībai. Manī ir tik daudz veselības un spēka, ka tā plūst no manis. Cilvēki, kas atrodas man blakus, “aplipinās” ar dzīvību. Viņi dziedinās un paši nezina kāpēc. Es runāšu ar viņiem par to, tāpēc, ka sludinu Evaņģēliju visai radībai. Es uzlieku rokas slimajiem un viņi dziedinās. Es daru to pašu, ko darīja Jēzus un pat vēl vairāk, jo Viņš nogājis pie Tēva. Tagad es ļauju savai gaismai spīdēt tā, lai cilvēki varētu ieraudzīt manus labos darbus un slavēt Tēvu, kurš ir debesīs.

Āmen!