Jēzus Kristus

2000 gadu atpakaļ, kūtī, Betlēmes nomalē, piedzima viss neparastākais cilvēks vēsturē - Jēzus Kristus. Tādā, lūk parastā veidā, pasaulē nāca Tas, kurš bija piesaukts glābt katru cilvēku, atgriezt mums kādreiz zaudētu brīvību, mieru, prieku un Visvarenā Dieva Tēva mīlestību. Attālinoties no Dieva, ļaudis kļuva par grēka vergiem, atdalot sevi no Dieva mīlestības un svētībām. Dievs ar Savu bezgalīgo mīlestību uz mums, atnāca šai pasaulē miesā, kā parasts cilvēks. Viņš dzīvoja ļaužu starpā un upurēja Sevi. Viņa dzīve kļuva kā samaksa par mūsu grēkiem, un Viņš atdeva to, lai mēs būtu glābti.

Jāņa 3:16 ir rakstīts: «Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību,».

Jēzus kļuva par to tiltu, kurš pārvarēja grēka bezdibeni starp cilvēkiem un Dievu, tā, lai mums būtu attiecības ar Tēvu. Viņš ir mūsu Glābējs, mūsu Dziednieks un mūsu Draugs. Jēzus atnāca tādēļ, lai mēs dzīvotu pilnīgu dzīvi, Viņš atnāca lai paņemtu uz Sevi mūsu nevarības un slimības, lai paņemtu mūsu sāpes un vientulību, lai mēs varētu iet, neatskatoties uz pagātnes brūcēm, lai mēs dzīvotu brīvībā, mierā un mīlestībā. Viņš iedeva mums spēku stāvēt pretī grēkam un iedeva mērķi, kura dēļ mēs parādījāmies šajā pasaulē! Mērķis - nest mieru, prieku un mīlestību ļaudīm, kuri ir apkārt mums! Jēzus ir daudz vairāk, nekā vienkārši vēsturiska figūra vai dižens garīgs līderis.

Viņš uzvarēja nāvi, lai mēs varētu dzīvot! Mēs neesam pelnījuši Viņa mīlestību un glābšanu - tā ir dāvana, dāvana jebkuram, kas tic Viņam un pieņem Viņu savā dzīvē. Jēzus grib komunicēt ar mums. Un viss, kas mums nepieciešams, tas ir vienkārši pieņemt to ticība un nākt pie Viņa lūgšanā.

Ja tu jūti savu grēku, slimību, lāstu smagumu, vērsies pie Dieva šajā lūgšanā:

Debesu Tēvs!

Es nāku pie Tevis lūgšanā, apzinoties visu savu grēcīgu dabu. Es ticu Tavam Vārdam. Es ticu, ka Tu pieņem ikkatru, kas nāk pie Tevis. Kungs, piedodiet visus manus grēkus, esi žēlīgs man. Es negribu dzīvot kā iepriekš. Es gribu piederēt tev, Jēzu! Ienāc manā sirdī, attīri mani. Esi mans Glābējs un Gans. Vadi manu dzīvi. Es  apliecinu  Tevi, Jēzus Kristus, par savu Dievu. Es pateicos Tev par to, ka Tu dzirdi manu lūgšanu, un es ticībā pieņemu Tavu glābšanu. Pateicos Tev, mans Glābējs, par to, ka Tu pieņēmi mani tādu, kāds es esmu.  Āmen.

Mūsu dārgais Draugs!

Tagad Tu esi Paša, Varenā Dieva bērns!

Tu esi jauns radījums, kas ir atdzimis no augšienes!

Mēs ar prieku aicinām Tevi Dievā Ģimenē. Nāc uz Dievkalpojumiem!