Galerija

Šeit Tu vari ievadīt nelielu galerijas aprakstu.

Pagremdēšana 04.02.17

Astoņi cilvēki apstiprināja savu piederību Kungam Jēzum Kristum.

 .