“Lūk, ūdens! Kas mani var kavēt kristīties?”

Kristības un neliela nometne Taurupē 2017.

 .