Dievkalpojumu prakse

Mēs veicam kopīgus publiskus dievkalpojumus, kuros tiek iekļauta muzikāla Dieva pielūgsme, lūgšana, kā mūsu ticības izteiksme Dievam - Svētruna  un sakramentu veikšana, Dieva pielūgsme un ticīgo vienotības izpausme (Apust.2:41-43; Ef.5:19-20).

Ūdenskristības, tas ir personīgās ticības redzama izteiksme Jēzum Kristum, kā Glābējam un lēmumus sekot Viņam (1Pēt.3:21; Rom.6:3-4). Kristības tiek pasniegtas apzinātā vecumā, pēc tā, kad cilvēks vēršas pie Dieva un pieņem lēmumu veltīt savu dzīvi Viņam. Kristības notiek Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā un/vai Kunga Jēzus  Kristus vārdā (Mt.28:19-20; Apust.2:38).

Mēs pieņemam Dievgaldu – Kristus Miesas un asins pieņemšana, t.i. maizes un vīna (vīna koka augļa), savienojoties ar Kristu Viņa nāvē, augšāmcelšanās un topošā atnākšanā savā slavā (1Kor.11:23-28).

Mēs ticam Svētā Gara dāvanu darbībai mūsdienās un praktizējam tās, tai skaitā lūgšanās citās mēlēs, pravietojumi un dziedināšanas dāvānas (1Kor.12:4-11; 14:26). Mēs ticam, ka caur Svētā Gara dāvanām Dievs ceļ Savu Draudzi un dod kristiešiem pārdabisku spēku kalpošanai pasaulē un Dieva Valstības izplatīšanai (Apust.1:8).