Lūgšanu vajadzības

Apustulis Pāvils (1.Tesaloniķiešiem 5:17) raksta: "Lūdziet bez mitēšanās Dievu.

" Lūgšanai noteikti ir jābūt dzīves sastāvdaļai katra kristieša dzīvē, kā tas bija mūsu Kungam un Pestītājam Jēzum Kristum ar Tēvu. Mums ir vajadzīga sadraudzība ar Svēto Garu, sastopoties ar Viņu vissvētākajā vietā savā lūgšanu kambarī.

Ir brīnišķīgi apzināties to, ka simtiem kristiešu var vienoties lūgšanās par dažādām cilvēku vajadzībām. Dievs Savā vārdā ir apsolījis, ka Viņš dos mums to, ko lūdzam. (Jāņa 14:13) stāv rakstīts:

"Un visu, ko jūs lūgsiet Manā vārdā, to Es darīšu, lai Tēvs tiktu pagodināts Dēlā."

Mēs ticam, ka lūgšanām ir brīnumains spēks, jo kad apvienojas tajā kristieši, kas tic Dieva varenajam spēkam, tad notiek pārdabiskas un cilvēkiem neiespējamas lietas. Cilvēki saņem dziedināšanu, glābšanu, tiek atjaunotas attiecības, salauztas atkarības un iegūta garīga brīvība Jēzū Kristū.

Kad jūs nosūtīsiet savu lūgšanu vajadzību, tā tiks nosūtīta Latvijas Lūgšanu tīkla "Lūgšanu komandai", par jums lūgs kristieši visā Latvijā un pasaulē, kā arī īpašos Lūgšanu tīkla dievkalpojumos un raidījumos. Ticiet un saņemiet Dieva pieskārienu un Viņa dziedinošo spēku savā dzīvē! Ticiet un saņemiet Viņa brīnumus savā dzīvē, jo Jēzus Kristus ir tas pats, vakar, šodien un mūžīgi (Ebrejiem 13:8).

Ar ko sākt?  Ticēt Dievam no visas sirds  un nožēlot savus grēkus:

«Jo ar sirds ticību panākama taisnība un ar mutes liecību pestīšana» (Rom.10:10)

GRĒKU NOŽĒLOŠANAS LŪGŠANA

Debesu Tēvs!

Es nāku pie Tevis lūgšanā, apzinoties visu savu grēcīgu dabu. Es ticu Tavam Vārdam. Es ticu, ka Tu pieņem ikkatru, kas nāk pie Tevis. Kungs, piedodiet visus manus grēkus, esi žēlīgs man. Es negribu dzīvot kā iepriekš. Es gribu piederēt tev, Jēzu! Ienāc manā sirdī, attīri mani. Esi mans Glābējs un Gans. Vadi manu dzīvi. Es  apliecinu  Tevi, Jēzus Kristus, par savu Dievu. Es pateicos Tev par to, ka Tu dzirdi manu lūgšanu, un es ticībā pieņemu Tavu glābšanu. Pateicos Tev, mans Glābējs, par to, ka Tu pieņēmi mani tādu, kāds es esmu.  Āmen.

Ja tu gribi lai mēs apvienojamies ar tevi lūgšanā, tavās vajadzībās: veselība, attiecības, darbs, finanses un t.t., tad lūdzu aizpildi formu zemāk!

Lūgšanu pieprasījuma forma: